CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI NHÂN HÒA

SỨ MẠNG:  Cung cấp dịch vụ Y tế có phẩm chất, toàn diện dựa trên căn bản gia đình và có chứng cứ cho mọi người với giá phải chăng, nhất là cho thành phần dân cư chưa có bảo hiểm y tế đầy đủ, hoặc không có bảo hiểm y tế do rào cản về tài chánh, văn hóa, lối sống, và/hay tâm lý.

NHÂN HÒA KHỞI ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Nhân Hòa là một cơ sở y tế tư nhân bất vụ lợi được thành lập từ năm 1991 do thiện chí của một nhóm chuyên viên y tế người Việt, không lệ thuộc bất cứ tổ chức chính trị hoặc tôn giáo nào, nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản về sức khoẻ cho cộng đồng người Việt. Kể từ đó, Nhân Hòa đã không ngừng phái triển về kích thước và tài sản.  Hiện nay, cơ sở y tế được tài trợ bởi các định chế y tế của chính phủ liên bang, tiểu bang và các cơ quan tư nhân để cung cấp những dịch vụ y tế cho người có lợi tức thấp tại Hạt Orange, tiểu bang California.

TÊN “NHÂN HÒA” CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Nhân Hòa, có nghĩa là “hòa đồng, hòa thuận” giữa người với người.  TTYT Nhân Hòa có thể cung ứng cho bệnh nhân nhiều loại dịch vụ khác nhau qua nổ lực của toàn thể nhân viên và các tình nguyện viên.