NHA KHOA

 • Khám định kỳ hàng năm
 • Làm sạch răng đơn giản và phức tạp
 • Trám và nhổ răng
 • Lấy tủy
 • Làm cầu răng
 • Làm răng giả
 • Vệ sinh chăm sóc răng miệng
 • Làm giảm đau nhức
 • Đánh giá tình trạng răng miệng và chuyển tuyến chuyên khoa

Ban nha khoa chúng tôi gồm:

Cropped_Nancy Dang_3787Trưởng khoa

Nha sĩ Hạ Lĩnh, DDS
Nha Sĩ Hạ Lĩnh đã làm việc cho Nhân Hòa từ năm 2007. Ngoài việc khám bệnh toàn diện về nha khoa, Nha Sĩ chịu trách nhiệm cho bốn Nha Sĩ khác và tám Nha Tá trong khoa, chịu trách nhiệm trong việc điều hành, lập kế hoạch, và hướng dẫn huấn luyện cho nhân viên cũng như thực tập sinh. Nha Sĩ Hạ Lĩnh tốt nghiệp tại Đại Học Nam California năm 1999.

 • Nguyễn T. Giang, DDS
 • Quang Ngọc Hảo, DDS
 • Vũ Kim Anh, DDS
 • Trần Văn, DDS
 • Phan Kristy, DA
 • Phạm T. Hạnh, DA
 • Phạm Thùy Linh, DA
 • Phụng Thu, DA
 • Nguyễn Mai-Hương, DA
 • Nguyễn Kevin, DA
 • Nguyễn Tracy, DA
 • Ramons Erick, DA
 • Solis Reyna, DA
 • Vo Jane, DA